DRUŠTVO ASPI ORGANIZIRA STROKOVNO USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV ZA DELO Z MLADOSTNIKI IN ODRASLIMI OSEBAMI S SAM 

 

Osebe s SAM (spektroavtistično motnjo) in njihove družine so v družbi zelo ranljiva skupina, potrebujejo podporo na področju krepitve duševnega zdravja, tako pri varovanju duševnega zdravja kot pri rehabilitaciji in pri vključevanju v okolje.

Uspešno vključevanje v socialno okolje lahko definitivno zmanjša socialno izoliranost in pozitivno vpliva na duševno zdravje oseb s SAM in njihovih družinskih članov.

V programu usposabljanja prostovoljcev za delo z mladostniki in odraslimi osebami s SAM bodo udeleženci spoznali značilnosti SAM. Poudarek bo na področjih, kjer te osebe potrebujejo podporo v vsakodnevnem življenju.

 

OBLIKE PROSTOVOLJSTVA

 • prostovoljna osebna asistenca
 • pomoč pri organizaciji in izvajanju dejavnosti

Več informacij o samih oblikah prostovoljstva si lahko preberete TUKAJ.

 

USPOSABLJANJE JE SESTAVLJENO IZ 4 SKLOPOV:

1.) Predavanja na teme: značilnosti spektroavtistične motnje, podpora mladostnikom in odraslim osebam s SAM, ciljno načrtovanje, sodelovanje in etika prostovoljnega dela, prenos znanja iz teorije v prakso.

2.) Udeležba na spoznavnih delavnicah, kjer se prostovoljci spoznajo z osebami s SAM in navežejo stik. S pomočjo teh delavnic se definirajo področja, na katerih mladostniki in odrasli s SAM in njihove družine potrebujejo pomoč, pri prostovoljcih pa njihova lastna močna področja, na katerih lahko pomoč nudijo.

3.) Tisti, ki se boste odločili za prostovoljstvo v obliki prostovoljne osebne asistence: podpis dogovora med prostovoljcem in osebo s SAM z namenom določitve obsega osebne asistence, področij, kjer oseba s SAM potrebuje pomoč, način komunikacije, …

4.) Udeležba na skupinskih mesečnih intervizijah z mentorjem, z namenom podpore pri in za delo. Intervizija omogoča pogovor o lastnih stiskah, razbremenitev, krepitev veščin za pomoč osebi s SAM in družini ter spoznavanje drugih oseb s SAM skozi zgodbe ostalih prostovoljcev. Opolnomočenje pomeni večja varnost in zaščita pri delu z osebami s SAM.

 

KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBIJO PROSTOVOLJCI PRI DELU Z OSEBAMI S SAM:

 • potrpežljivost in razumevanje oz. sprejemanje tudi takrat, ko ne razumete,
 • vztrajnost,
 • nadzorovanje sebe,
 • intuicija,
 • direktnost v komunikaciji,
 • prilagodljivost,
 • vživljanje v doživljanje druge osebe,
 • samozavest,
 • disciplina, …

Tekom usposabljanja smo za pogovor, svetovanje in spodbudo na voljo mentorji, tudi takšni, ki smo bili sami nekoč prostovoljni osebni asistentje in vemo, kje se lahko stvari zataknejo in kako jih rešiti. Predvsem pa se bomo trudili, da bo usposabljanje in osebna asistenca za prostovoljce prijetna in izpopolnjujoča.

 

MNENJA PROSTOVOLJCEV

Mnenja prostovoljnih osebnih asistentov, ki še danes nudijo osebno asistenco osebam s SAM si lahko preberete TUKAJ.

 

PROGRAM

petek,

20. 5. 2022

17:00-20:00

ZOOM

Predstavitev usposabljanja

ABC avtizma

sobota,

21. 5. 2022

9.00 – 15.00

ZOOM

Senzorna integracija

Družine z avtizmom-sistemski pristop

Dobra praksa

Stereotipi, težave in rešitve

Pridružene motnje

sreda, 1. 6. 2022

(Center ASPI)  

17.00 – 19.00

Spoznavna delavnica in druženje z osebami s SAM

sreda, 23. 6. 2022

(Center ASPI)

17.00 – 19.00

Spoznavna delavnica in druženje z osebami s SAM 

 

PRIJAVA IN VEČ INFORMACIJ

 • Prijave sprejemamo do 18. 5. 2022 oziroma do zapolnitve prostih mest.

 • Po prijavi vam bomo poslali ZOOM povezavo in dodatne informacije glede poteka usposabljanja.

 • Predpogoj za prijavo je 18 let.

 • Sodelovanje v usposabljanju za prostovoljce je prostovoljno in brezplačno.

 • Usposabljanje ni namenjeno osebnim asistentom, ki nudijo ali še bodo nudili osebno asistenco po zakonu o osebni asistenci! 

Za več informacij pišite na info.drustvoaspi@gmail.com ali pa pokličite na tel. številko Društva ASPI 051 668 356.

Usposabljanje prostovoljcev/osebnih asistentov je del projekta Nič več SAM – celostni program pomoči družinam z avtizmom, ki je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje

Pin It on Pinterest

Share This