ZA OSEBE Z AVTIZMOM

Skupina za mladostnike

Skupina za mladostnike

Imate težave z vzpostavljanjem stikov z vrstniki in z vključevanjem v družbo? Ste pogosto v konfliktih in jih ne znate primerno rešiti? Ne zmorete izraziti svojih občutij in frustracij ter se pogosto počutite osamljene? Opažate, da s težavo komunicirate in so vaše socialne veščine slabše?

Ste vedeli, da socialne veščine niso prirojene – potrebno se jih naučiti? Čim prej, saj je to pomembno za uspeh v šoli, pri delu, in v vseh odnosih v življenju. Socialnih veščin ne morete pridobiti z individualno obravnavo ali vzgojnimi ukrepi. Lahko pa se jih učite na aktivnem druženju v skupini vrstnikov in vrstnic.

Skupine, ki se odvijajo v sklopu programa Nič več SAM, so namenjene mladostnikom in mladostnicam z avtizmom. Namen srečanj je zagotoviti varno in spodbujajoče okolje za izražanje idej, želja in čustev. Spoznavanje sebe in drugih ter sprejemanje samega sebe in drugih, medsebojno povezovanje in trening socialnih ter komunikacijskih veščin. Na skupinah se spodbuja odgovornost, samoregulacija, primerno reagiranje in vzročno, primerjalno ter reflektivno razmišljanje.

Komu je skupina namenjena?

Skupino priporočamo mladostnikom in mladostnicam, ki:

  • želijo izboljšati verbalne in neverbalne komunikacijske spretnosti,
  • želijo izboljšati socialne veščine,
  • želijo bolje spoznati sebe, svoje želje, odkriti zanimanja in vrednote,
  • imajo težave z vrstniki in družino ter pomembnimi drugimi,
  • želijo biti samostojnejši,
  • imajo težave v šoli ali težave pri učenju,
  • imajo slabo samopodobo,
  • se soočajo z najrazličnejšimi strahovi,
  • si želijo odkrivati novih načinov sproščanja in spoprijemanja s stresom.
Kako poteka delo v skupini?

Delo v skupinah temelji na pogovoru, razpravi in sprotnih povratnih informacijah ter različnih aktivnostih, kot so vaje v spretnostih, igre z vajami, izražanje s pomočjo giba likovno ustvarjanje in družabne igre. Udeleženke in udeleženci so vključeni v soustvarjanje vsebin srečanj.

O vključitvi v skupino

Starostna omejitev je od 16 do 24 let. Skupina je majhna in šteje od 3 do 6 udeležencev in udeleženk. Srečanja potekajo celo leto. Med počitnicami se ne izvajajo. Skupina se srečuje enkrat na teden v popoldanskem času in traja 90 minut.

Če se mladostnik ali mladostnica (in starši) odloči za prijavo v skupino, se zaveže k redni udeležbi.

Ne odlašajte

Stopite v stik z nami

Sedež društva ASPI:

Trg Osvobodilne fronte 10, SI-1000 Ljubljana

PE center ASPI:

Stobovska 8, SI-1230 Domžale

Telefon:

051 668 356

Uradne ure Center ASPI:

PON, TOR: 13:00-19:00

SRE, ČET, PET: 9:00-15:00

Uradne ure Sedež društva:

ČET: 9:00-12:00

PON, TOR, SRE, PET: po dogovoru

Spremljajte nas tudi preko:

Pin It on Pinterest